Dünyamız yarın sabah saat 08:20’de Güneş’e en yakın noktada olacak ve uzaklık 147 099 761 km’ye kadar azalacak. Maksimum uzaklığa 152 104 285 km ile 4 Temmuz günü ulaşacağız. Görüldüğü gibi aradaki fark yaklaşık 5 milyon km’dir. Bundan dolayı dolanım yörüngesinin eliptik ama çembere de çok yakın olduğunu anlarız.

Ocak ayında kuzey yarıküreye ait dünyanın eksen eğiklik yönü Güneş’ten uzak tarafa olduğundan kuzey yarıkürede kış yaşanır; tam tersi ise güney yarıküre yazdır.

Eksen eğiklik yönünün Güneş’e doğru olduğu temmuz ayında ise kuzey yarıküre için yazdır.

Buradan anlaşıldığı gibi mevsimler tamamen 23.5 derecelik eksen eğikliği ile ilişkilidir. Uzaklığın hiç mi etkisi yoktur? Aslında 2 tane etki vardır, ama çok baskın değildir.

Birincisi, 3 Ocak yani Güneş’e en yakın olduğumuz tarihlerde, dünyamız yörüngesi üzerinde daha hızlı hareket eder; hızı saniyede 30.3 km olur. Bu yüzden kuzey yarıkürede kış mevsimi güney yarıküreye göre daha kısa sürer.

İkincisi ise, bu tarihte dünyamız Güneş’e daha yakın olduğu için güney yarıkürenin yaz ayı sıcaklık ortalaması kuzey yarıkürenin temmuz ayındaki sıcaklık ortalamasına göre 0.5 derece daha sıcaktır.

Kategoriler: Güneş Sistemi