ARAŞTIRMA PROJELERİ :

 • Bazı RS CVn türü örten çiftlerin BV ışıkölçümü, Proje No. TBAG – 375,1981.
 • RS CVn türü örten çift AR Lac’ın ışık eğrilerinin analizi, Proje No. TBAG – 611,1984.
 • Beyaz cüce bileşenli V471 Tauri’nin fotoelektrik ışıkölçümü, Proje No. TBAG – 606,1986.
 • ER Vul ve UV Psc’in fotoelektrik ışıkölçümü, Proje No. TBAG – 797,1987.
 • RS CVn yıldızlarında ani parlamalar, E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Başkanlığı, Proje No. 1985 – 037,1987.
 • Aktif RS CVn sistem II Peg’in fotoelektrik ışıkölçümü, Proje No. TBAG – 862,1990.
 • RS CVn türü yıldız HR 1099’un MUSICOS gözlem kampanyası, 1990 (Fransa ile ortak, B.H. Foing)
 • ER Vul’un ışık eğrilerinin leke modeli ile analizi ve leke konum ve sıcaklıklarının bulunması, 1990. (Çin ile ortak, S.Y. Jiang, L. Haung, D.S. Zhai)
 • Delta Scuti türü değişen 63 Her’de çoğul dönemli değişmeler, 1991. (Avusturya ile ortak, M. Breger)
 • RT Lac örten çift yıldızının spektroskopik ve fotometrik ışıkölçümü, 1991. (A.B.D. ile ortak, P.B. Etzel, E.F. Guinan)
 • ER Vul’un Uluslararası Gözlem Kampanyası, 1992. (A.B.D ile ortak, G.P. Mc Cook, C. Ambruster, P.B. Etzel)
 • VW Cep Örten Çift Yıldızının Fotoelektrik Işıkölçümü, 1993-1994. (Kanada ile ortak, P. Hendry)
 • Basık Yörüngeli Örten Çift Yıldızlarda Eksen Dönmesi, 1994-1995. (A.B.D. ile ortak, C.H.S. Lacy)
 • II Peg’ in Fotometrik Etkinlikleri, E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Başkanlığı, Proje No. 1993/FEN-003, 1995.
 • Delta Scuti yıldız HD 164615 ‘nın Uluslararası Gözlem Kampanyası, 1995. (Çin, Macaristan, İtalya, İspanya, A.B.D., Meksika, Hawaii ile ortak, S.Y. Jiang, M. Paparo, F. Zerbi, E. Rodriguez, K. Luedeke, A. Arellano, K. Krisciunas)
 • Beyaz Cüce Bileşenli V471 Tauri Çift Yıldızının Moröte, X-Işın Tayfları ve Optik Bölgedeki Değişimleri, Proje No: TBAG-AY / 71, 1995-1996.
 • Aktif Kromosferli UV Piscium Örten Çift Yıldızının Uzun Dönemli Parlaklık Değişimleri ve Işık Eğrilerinin Analizi, Proje No: TBAG-AY / 84, 1995-1996.
 • Delta Scuti Yıldız HR 8799 ‘un Uluslararası Gözlem Kampanyası, 1995. (Çin, Macaristan, İtalya, İspanya, A.B.D., Meksika, Hawaii ile ortak, S.Y. Jiang, M. Paparo, F. Zerbi, E. Rodriguez, K. Luedeke, A. Arellano, K. Krisciunas)
 • Aktif Tek Yıldızların Değişim Mekanizmalarının Araştırılması, E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Başkanlığı, Proje No: 96/FEN/023, 1996-1998.
 • Bazı Kromosferik Aktif Çift Yıldızların Fotometrik Özelliklerinin Belirlenmesi, E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Başkanlığı, Proje No: 96/FEN/024, 1996-1998.
 • Örten Çift Yıldızlarda Eksen Dönmesi, E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Başkanlığı, Proje No: 97/FEN/018, 1997-1998.
 • HD 171948 ve HD 183324 Yıldızlarının Fotoelektrik Fotometrisi, E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Başkanlığı, Proje No : AF/08/1998, 1998-2000
 • Eksen Dönmeli Örten Çİft Yıldızlarda İçyapı Modellemesi, E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Başkanlığı, Proje No : 99/BİL/012, 1999-2001.
 • Aktif Kromesferli Örten Çift Yıldızların Işık Eğrilerinin Analizi, E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Başkanlığı, Proje No : 2000/FEN/056
 • Yeni Bulunan Çift Yıldızların Fotometrik Gözlemleri, E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Başkanlığı, Proje No : 2001/FEN/062.
 • Geri tür yıldızlarda diferansiyel dönmenin saptanması, E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Başkanlığı, Proje No: 2002/FEN/041
 • Sıcak altcüce bileşenli soğuk dev yıldızlarda aktivite, E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Başkanlığı, Proje No: 2003/FEN/003
 • Beyaz Cüce bileşenli örten çiftlerin yörünge dönemlerindeki değişimler, E.Ü. Rektörlüğü Araştırma Fon Başkanlığı, Proje No: 2003/FEN/021
 • BY Dra Türü Yıldız YY Gem’de Flare Işıkölçümü, E.Ü.Araştıma Fon Saymanlığı, Proje No: 2004/FEN/011
 • Bazı Hızlı Dönen Aktif Yıldızların Çokrenk Işıkölçümü, E.Ü.Araştıma Fon Saymanlığı, Proje No: 2005/FEN/042.
 • Güneş’in İkizi: 18 Sco, E.Ü.Araştıma Fon Saymanlığı, Proje No: 2005/FEN/043
 • Bazı Açık Yıldız Kümelerindeki Mavi Aykırı Yıldızların Araştırılması, E.Ü.Araştıma Fon Saymanlığı, Proje No: 2005/FEN/050 (Devam Ediyor)
 • Kırmızı Cücelerde Flare Karakteri ve Leke Aktivitesi, E.Ü.Araştıma Fon Saymanlığı, Proje No: 2005/FEN/051 (Devam Ediyor).
 • Seçilmiş Algol Türü Örten Çiftlerin Işıkölçüm ve Tayfsal Gözlemleri, Tübitak Araştırma Projesi, Proje No: 105T267, 2005-2007.