Güneş’in görünür hareketlerini ve dolayısıyla Yer’in Güneş etrafındaki bir tam dolanımını temel alan miladi takvimde 365 gün vardır. Ama Ay’ın Yer etrafındaki dolanımıyla belirlenen hicri takvimde ise 354 gün bulunur. 

Ay, Yer etrafında yaklaşık 27.3 günde bir dolanımını tamamlasa da dolunay gibi bir evreyi tekrar yakalayabilmesi için yörüngesinde biraz daha yol alması gerekir. Yani dolunaydan bir sonraki dolunaya kadar yaklaşık 29.5 gün geçer ve böylece hicri takvimde bir takvim ayı tamamlanmış olur.

Bir yıl içinde 12 takvim ayı olduğuna göre, bir hicri yıl 12×29.5 = 354 günde sona erer. Miladi yıl 365 gün olduğu için aradaki 11 günlük farktan dolayı, hicri takvim kullanılarak hesaplanan dini günlerimizle her yıl yaklaşık 11 gün daha erken karşılaşmış oluruz. 

Günlük yaşantımızda miladi takvim ama dini günlerin hesaplanmasında hicri takvim kullandığımızdan ramazan başlangıcı her yıl yaklaşık 11 gün daha erkene denk gelir.