Gök cisimleri ve doğa bilimleri üzerine görüşleriyle ünlü Antik Anadolu filozoflarından Urlalı Anaksagoras’ın kentinde yapılan Anadolu’da Felsefe Çalıştayı’nın birincisi harika bir organizasyonla tamamlandı. Öncelikle HHaluk Erdem hocam olmak üzere tüm düzenleme kuruluna sonsuz teşekkürler.

Çalıştayın son oturumunda yaptığımız genel değerlendirmede bu tür organizasyonların belki de her şehirde özellikle İyonya Uygarlığı’na ait kentlerden başlayarak belli aralıklarla hatta daha geniş kitlelere ulaşarak yapılabileceğini, hatta sadece felsefeyle sınırlı kalmayıp sosyal bilimler ve doğa bilimleriyle birlikte yapılmasının daha da anlamlı olacağı konusunda hem fikir olduk. Bu fikirlerin oluşmasını sağlayan ortamı yarattığı için Ankara Üniverstesi’den Prof. Dr. Haluk Erdem hocama tekrar teşekkür ederim.

Cumartesi ögleden sonra yapılan gezide gerektiğinde kullanilabilecek durumda olan dünyadaki tek karantina merkezi, limantepe kazı alanı, deniz arkeolojisi birimi ve antik teknelerin yapım yeri ile antik zeytinyağı üretim tesislerini dolaştık.

Çalıştayın yapıldığı Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetime ve Prof.Dr. Hayat Erkanal hocamıza da ayrıca teşekkür ediyoruz.

Not: Urlalı Anaksagoras’ın heykeli Urla’nın tam merkezindedir. Gittiginizde lütfen ziyaret ediniz.